Oferta

 • analizy ekonomiczno-finansowe

 • usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie

 • audyt zaksięgowanych zdarzeń innych biur rachunkowych

 • rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS

 • reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi

 • rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS

 • opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości

 • doradztwo w dziedzinie organizacji działalności gospodarczej

Małe i średnie firmy

 • pełny zakres usług księgowych

 • rozliczenia podatkowe

 • rozliczenia z ZUS

 • dla każdej formy organizacyjno-prawnej

Duże firmy

 • indywidualny zakres usłóg

 • indywidualne formy współpracy

 • możliwość pełnego outsorcingu w siedzibie zleceniobiorcy

Rozwiązania kadrowe

 • administrowanie teczkami osobowymi

 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy

 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,

 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy

 • sprawozdawczość dla GUS

 • przygotowywanie raportów kadrowych

Płace

 • naliczanie wynagrodzeń

 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US

 • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych

 • dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy

 • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem

 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

 • sporządzanie deklaracji PFRON,

 • rejestracja w ZUS pracowników Klienta